Å komme til Norge, er å møte de tusen hverdagsgåtene man bombarderes med, misforståelsene og en konstant frustrasjon med å gjøre seg forstått og forstå. Alt som fungerte er borte, og man føler seg som barn på et nytt språk. Å komme til Norge, er å møte de tusen hverdagsgåtene man bombarderes med, misforståelsene og en konstant frustrasjon med å gjøre seg forstått og forstå. Alt som fungerte er borte, og man føler seg som barn på et nytt språk. Foto: Reidar Kollstad

Moria og verdens flyktninger – hvordan tar vi imot dem?