– Gatnerløkkaprosjektet fremstår da enda klarere som et internt byutviklingsprosjekt der hovedhensikten er å gi eiendomsinvestorer og Kristiansand Havn en ny gratis vei og infrastruktur til Odderøya, Lagmannsholmen og Kanalbyen, betalt av folket gjennom bompenger istedenfor av utbyggerne, skriver forfatterne. – Gatnerløkkaprosjektet fremstår da enda klarere som et internt byutviklingsprosjekt der hovedhensikten er å gi eiendomsinvestorer og Kristiansand Havn en ny gratis vei og infrastruktur til Odderøya, Lagmannsholmen og Kanalbyen, betalt av folket gjennom bompenger istedenfor av utbyggerne, skriver forfatterne. Foto: RAMBØLL

Nye løsninger gjør ringveien meget lønnsom