– Planene for helsebydelen ble vedtatt av bystyret i gamle Kristiansand for noen år siden, med stor begeistring. Bystyret vedtok også en områderegulering av Eg-området hvor det ble pekt på hvor nye bygg kan plasseres inn, skriver forfatteren. Her er daværende by- og miljøutvalg på befaring på Eg i 2016. – Planene for helsebydelen ble vedtatt av bystyret i gamle Kristiansand for noen år siden, med stor begeistring. Bystyret vedtok også en områderegulering av Eg-området hvor det ble pekt på hvor nye bygg kan plasseres inn, skriver forfatteren. Her er daværende by- og miljøutvalg på befaring på Eg i 2016. Foto: Vegard Damsgaard

Helsebyen Eg – helseklynge av nasjonal betydning