Natten mellom 9. og 10. november 1938 ble tusenvis av butikker i Tyskland vandalisert. – Når meningsmålinger i USA viser at to tredjedeler av befolkningen ikke vet hva Auschwitz er, og 22 prosent aldri har hørt om ødeleggelsen av europeisk jødedom som startet under Krystallnatten, må vi bruke anledningen til å tenne faklene våre i kampen mot antisemittisme også i 2020, skriver Hans Fr. Grøvan, leder av Israels Venner. Natten mellom 9. og 10. november 1938 ble tusenvis av butikker i Tyskland vandalisert. – Når meningsmålinger i USA viser at to tredjedeler av befolkningen ikke vet hva Auschwitz er, og 22 prosent aldri har hørt om ødeleggelsen av europeisk jødedom som startet under Krystallnatten, må vi bruke anledningen til å tenne faklene våre i kampen mot antisemittisme også i 2020, skriver Hans Fr. Grøvan, leder av Israels Venner. Foto: Ove Rønningsland

Når antisemittismen blir normalisert