– Det er underlig at det ikke ble presentert flere problemstillinger og alternative tømmingssteder for dumping av de enorme massene som det i tilfellet Ytre Ringvei er snakk om (inntil 5 mill. kubikkmeter masse). Prosjektledelsen bør være tydeligere på at man ikke kan satse alt på at det skal være mulig å fylle ut mer masse i Topdalsfjorden, skriver lederen i Randesund bydelsråd i denne kronikken. – Det er underlig at det ikke ble presentert flere problemstillinger og alternative tømmingssteder for dumping av de enorme massene som det i tilfellet Ytre Ringvei er snakk om (inntil 5 mill. kubikkmeter masse). Prosjektledelsen bør være tydeligere på at man ikke kan satse alt på at det skal være mulig å fylle ut mer masse i Topdalsfjorden, skriver lederen i Randesund bydelsråd i denne kronikken. Foto: Kjetil Samuelsen

Topdalsfjorden – gjenstand for et utfyllingseksperiment?