Rovdata forteller at det vinteren 2019-2020 ble registrert 56 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det registrert 47-50 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige. Disse inngår i en antatt totalbestand i Sør-Skandinavia på 450 ulv, skriver forfatteren. Denne voksne hannulven holder imidlertid til i naturparken på Langedrag. Rovdata forteller at det vinteren 2019-2020 ble registrert 56 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det registrert 47-50 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige. Disse inngår i en antatt totalbestand i Sør-Skandinavia på 450 ulv, skriver forfatteren. Denne voksne hannulven holder imidlertid til i naturparken på Langedrag. Foto: Heiko Junge / NTB

Hører ulvedebatten hjemme i Høyesterett?