• Kostnadsrammen er omkring 6 milliarder og ikke 3 milliarder, og da går Statens andel ned fra 40% til under 20%, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Jacob J. Buchard

Gartnerløkka - ny plan påkrevd?

Rett før valget stod ordfører og varaordfører frem sammen med Nye Veier og Statens Vegvesen(SVV) og proklamerte at Gartnerløkka er en ”fugl i hånda”, mens Ringveien er en ”fugl på taket”.