• – Som alle andre måtte også min svigerfar være med i den nazistiske ungdomsorganisasjonen Hitler-Jugend (HJ), forteller kronikkforfatteren. Bildet er fra camping-leir for hitlerjugend på 30-tallet. FOTO: AP

Min tyske svigerfar

Min tyske svigerfar, Werner, er takknemlig for at han ble født i 1933. Dermed er han for ung til selv å ha ansvar for nazismen og dens virkninger, selv om den preget hans barndom.