• Om en stund vil forhåpentligvis laks og sjøørret ha etablert seg på ny i andre vassdrag i Agder, og vi vil igjen ha Mandalslaks og Otraørret svømmende langs kysten vår, skriver artikkelforfatterne.Bildet er fra Mandalselva. FOTO: Martinsen, Jarle

Laks og sjøørret etableres på ny i Agder

Etter over hundre år med forsuring er det igjen store mengder laks og sjøørret i bekker og elver i Agder.