– Terrengkalking er et viktig tiltak for å avsyre vannforekomster med mål om å ta vare på det biologiske mangfoldet. Kalken spres over aktuelt areal med helikopter, skriver kronikkforfatteren. – Terrengkalking er et viktig tiltak for å avsyre vannforekomster med mål om å ta vare på det biologiske mangfoldet. Kalken spres over aktuelt areal med helikopter, skriver kronikkforfatteren. Foto: Atle Hindar

Terrengkalking bidrar til god vannkvalitet