• – Det første eksemplet på gudstjenestelig markering av 1. mai i Den norske kirke som jeg har funnet, fant sted i Vang kirke utenfor Hamar i 1938, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra Youngstorget. FOTO: Stig B.Hansen

1. mai - kampdag og gudstjeneste

I 1947 vedtok Stortinget at datoen 1. mai skulle være «offentlig høytidsdag» og fridag. Samme år sendte biskopene i Den norske kirke et rundskriv til landets prester om gudstjenester denne dagen, selv om det først var i 1977 at dagen fikk sine egne tekster og sin egen kollektbønn.