Søgne kommune får dobbelt så stor gjeld som i 2019. Lån på nye idrettsanlegg/skole må i all hovedsak overtas av nye Søgne kommune.

Investering på ca. 500 millioner til nytt renseanlegg. Det betyr skyhøye renter og avdrag som må pådyttes Søgnes innbyggere. Det betyr at kommunale skatter og avgifter – eiendomsskatt osv. vil «gå i taket». Helt opp under det som myndighetene tillater.

Søgne kommune må bygge opp/fornye store deler av tjenester for barn, ungdom, voksne/eldre. Færre ansatte i ulike omsorgstjenester. Dårligere vedlikehold av kommunale anlegg, friluftsanlegg etc.

Søgne er en del av Kristiansand kommune – fullt og helt.

I flere år har den lille gruppen som ønsker Søgne tilbake, arbeidet tilsynelatende natt og dag for at Søgne skal bli egen kommune igjen.

Det er jo nå ikke sånn at Søgne er blitt en del av Hjørring og Hirtshals kommune. Det danske flagg vaier ikke på det gamle rådhuset på Tangvall. Ei heller er rådhuset og bystyresalen i Kristiansand flyttet til Odda i Hardanger, eller for den saks skyld til Hægebostad.

Med ny vei er det 10 minutter med bil fra Tangvall til sentrum av byen vår.

Det som er fakta i 2022 er likevel at rådhuset og dets funksjoner kunne vært i Reykjavik på Island, og fungert aldeles utmerket. De aller, aller fleste innbyggere trenger ikke fysiske besøk på rådhuset. Den meget gode hjemmesiden til Kristiansand kommune er veldig lett å orientere seg i. Blant annet i byggesaker, reguleringssaker, byggemeldinger, klager fra naboer, vedtak osv.

Absolutt alt kan kontrolleres og søkes på digitalt.

Yngre som vokser opp nå vil aldri besøke rådhuset, nav, skattekontor eller annet. Hvorfor er dette et poeng? Jo fordi flere i Søgne mener det er for langt til Kristiansand for ulike tjenester. Med ny vei er det 10 minutter med bil fra Tangvall til sentrum av byen vår. Hvert kvarter med buss.

Mange er bekymret for flytting av legevakten som ligger vegg i vegg med SSHF – sykehuset på Eg. Men en stor forbedring av trygghet og effektivitet for oss Søgne beboere har nå skjedd. 10 - 12 minutter med bil fra Tangvall til legevakt og sykehus. 6-7 minutter med sykebil.

Jeg har flere ganger brukt legevakten i Søgne og Songdalen. Besøkt legevakt på Tangvall – stengt. Så henvist til Nodeland. Undersøkelser der. Telefon til sykehus og spesialist. Sendt rett på sykehuset. En forsinkelse på ca 35 minutter før jeg kom der jeg skulle.

At vi også nå har flere omsorgshjem er en fordel. Hvis omsorgshjemmet i Søgne har ventetid, kan være uker og måneder. Da er det en stor fordel at det kanskje er plass på Vallehalla, Ternevig osv. Trygt og godt for alle.

Lang vei for pårørende, sier flere. 10 – 15 med bil, evt. buss. Hvis ikke pårørende har bil, vil de fleste ha søsken, familie som kjører. Mange pårørende i Søgne har barn, barnebarn osv.

Så var det administrasjonen og politikerne ved tidligere Søgne kommune. Hvor mange ganger har jeg ikke hørt massiv klage og misnøye vedr. dette: At mange politikere og innbyggere har for nære relasjoner. Spesielt i byggesaker hos private og kommersielle utbyggere. Søgne med ca 11.500 innbyggere. Nye Kristiansand ca 120.000 innbyggere. Mindre av dette i store kommuner. Større grad av kontroll.

Det har vært 2-3 år med støy rundt denne saken. Hva med legge dette bak seg nå? Feil har sikkert vært gjort. Feil vil alltid gjøres, både i det offentlige og det private – i næringslivet osv.

Å se bakover og føle at alt var bedre før, er veldig lite konstruktivt. Snu ryggen til fortiden. Erkjenn det som har skjedd. Se fremover, og på en positiv være med på bygge Kristiansand kommune til en sterk, dynamisk og fremtidsrettet kommune.

Jeg velger å tro at det går an å reversere beslutningen om folkeavstemming. Jurister mener at ifølge gjeldene lovverk er dette mulig. Ellers er jo ikke rådgivende folkeavstemninger bindende. Kommuner generelt trenger ikke å vektlegge dette for en endelig beslutning/avgjørelse. Det kan komme ulik ny informasjon til det som det stemmes over. Dette kan da gi grunnlag for å sette resultatet av avstemmingen til side.

Generelt er svakheten med folkeavstemning at det blir avgitt mange stemmer hvor stemmegiverne egentlig ikke har kunnskap nok om saken de skal stemme over.

I vårt samfunn, her i Kristiansand, regionalt og nasjonalt er det stadig flere oppgaver og utfordringer som kontinuerlig må løses. Disse oppgavene og utfordringene løses ikke av mennesker og miljøer med en bakstreversk holdning.

Teksten er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.