Spydspissen i det grønne skiftet

Det er bekymringsfullt at fremdriften på viktige veiprosjekter i vår region står i fare for å stoppe opp, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB