• Ungdommer kan gå fra å være skoletrøtte og selverklærte tapere, med liten tro på at fremtiden holder noe særlig for dem - til å bli uvurderlige medarbeidere hos en arbeidsgiver og kolleger som bryr seg, skriver kronikkforfatteren. FOTO: Bjelland, Kjartan

Mulighetene for unge utenfor

Etter mitt syn finnes det et relativt uutnyttet mulighetsrom når det gjelder videregående opplæring.