• - Et inkluderende og tolerant samfunn med små forskjeller, bygges ikke ved å organisere barn i egne skoler basert på foreldres religion- eller livssyn, skriver Steinar J. Olsen. FOTO: Mike Tombs

Ikke organiser skolebarn basert på foreldres livssyn

Den offentlige fellesskolen er en av de viktigste arenaene for å videreutvikle samfunnet. I fellesskolen møter barn hverandre uavhengig av sosialt og kulturelt ståsted.