• Dette bildet er fra kommunestyret i Søgne 2016 hvor politikerne sier nei til sammenslåing med Songdalen og Kristiansand, 16 mot 11 stemmer. FOTO: Prestvold, Janne Birgitte

Nye Kristiansand unnfanget ved voldtekt

I en kronikk i Fædrelandsvennen 1.8. besvarte leder av fellesnemnda, Harald Furre, ni spørsmål til fellesnemnda i Nye Kristiansand.