• Kart over områder med mulige forekomster av havbunnsmineraler på norsk sokkel. FOTO: Oljedirektoratet

Havbunnsmineraler – en ny havnæring

Vi har et mål om at Norge skal fortsette å være best på bærekraftig bruk av havet. Nå legger regjeringen til rette for en ny næring som vil bidra til fremtidig verdiskaping fra havet, nemlig utvinning av havbunnsmineraler.