• Innen idrett er Kristiansand kommune etter all sannsynlighet som har den mest effektive driftsform og i tillegg har byen den største anleggskapasitet, skriver innsender. FOTO: Tormod Flem Vegge

Våkn opp, idrettsfolk i Kristiansand

I forbindelse med omorganisering innen Kristiansand kommune, så legges det opp til at idrettsetaten mister hele driftsavdelingen.