• Gråbeingårdene, som vi trodde hørte fortiden til, vender tilbake, men nå med en helt annen prislapp enn før. For den nye urbanismen skaper også en arealknapphet som i seg selv virker prisdrivende og dermed sosialt polariserende, skriver Jon P. Knudsen. FOTO: Poppe, Cornelius / Scanpix

Nødings bekymringer

I en synspunktartikkel i Fædrelandsvennen fredag 13. april d.å., går Gunnar E Nøding kraftig ut mot min lørdagskommentar helgen før om klimapolitikkens status og konsekvenser.