• Jeg tror at mange av de unge menneskene som var tilstede opplevde politiets maktbruk som urimelig og uforholdsmessig, og jeg frykter at dette vil være med å forme deres oppfatning av tilliten og legitimiteten til politiet, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Tipser

«Fuck politi»

Var det uklokt av Kamelen å rappe «fuck politi» til to polititjenestemenn under helgens konsert på Kick? Trolig. Men det var verken riktig eller klokt av politiet å pågripe ham.