Jeg tror at mange av de unge menneskene som var tilstede opplevde politiets maktbruk som urimelig og uforholdsmessig, og jeg frykter at dette vil være med å forme deres oppfatning av tilliten og legitimiteten til politiet, skriver artikkelforfatteren. Jeg tror at mange av de unge menneskene som var tilstede opplevde politiets maktbruk som urimelig og uforholdsmessig, og jeg frykter at dette vil være med å forme deres oppfatning av tilliten og legitimiteten til politiet, skriver artikkelforfatteren. Foto: Tipser

«Fuck politi»