• At regjeringa kobler begrepet direkte opp mot vold, viser hvor uklar definisjonen er. Radikalisering og vold blir to sider av samme sak, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB Scanpix

Regjeringas definisjoner av ekstremisme

Debatten om muslimer og innvandring drukner snart. Mer enn 60 prosent av utenriksstoffet handler om muslimsk terror, IS, fremmedkrigere og radikal islam.