• Det er uklart om fortetting tjener klimaet. Det tjener i alle fall ikke miljøet, og overhodet ikke integreringen, skriver kronikkforfatteren. FOTO: JACOB BUCHARD

Fortetting – hvorfor og for hvem?

Når det i de senere år har blitt argumentert så sterkt for fortetting i landets tettsteder, så er hovedargumentet selvsagt knyttet til miljø og klima.