• Jeg har valgt å gi bort siloen til Sørlandets Kunstmuseum slik at de kan få gjennomført sin intensjon om å fremme kunst og kultur samt de nye museumsplanene, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kjetil Reite

Derfor vil jeg kjøpe siloen, og gi den bort til...

I over et år har vi som bor i Kristiansand vært vitner til den ene avsløringen etter den andre hva angår forholdene rundt kunstsiloen.