• – Topdalsfjorden har tidvis oksygenmangel i dyplagene på grunn av belastningen fra forurensning, og utskiftning av vannmassene i dyplagene er helt avhengig av tidevannsstrømmen mellom fjord og ytre sjøområder, skriver kronikkforfatteren. FOTO: Witzøe, Torbjørn

Forvaltning av Topdalsfjorden med bind for øynene?

I mai leverte tre partier krav om lovlighetskontroll forbundet til etablering av ny havn i Kongsgård -Vige. De ønsker å få opphevet vedtaket på bakgrunn av det de hevder er manglende konsekvensutredninger forbundet til Topdalsfjorden indre.