Havneflytting – handlekraft eller handlingslammelse?