Dersom containerhavna blir liggende der den er – eller aller helst flyttes til KMV-tomta, så dukker mange gode muligheter opp, skriver artikkelforfatteren. Dersom containerhavna blir liggende der den er – eller aller helst flyttes til KMV-tomta, så dukker mange gode muligheter opp, skriver artikkelforfatteren. Foto: Samuelsen, Kjetil

Havn – jernbane: Muligheten som «seiler sin egen sjø»?