Havn – jernbane: Muligheten som «seiler sin egen sjø»?