Situasjonen i dag er at arbeidsreserven er 3,9 arbeidsføre per person utenfor arbeidet, mens den i 2040 vil være 2,5 arbeidsføre per person utenfor arbeidslivet. Her i Lindesnes kommune har vi rekordlav arbeidsledighet på 1,4 prosent. Samtidig er det 1400 innbyggere i yrkesaktiv alder som fremdeles står utenfor arbeidslivet i NAV sine lister.

Disse tallene viser tydelig at arbeidslivet er i en situasjon hvor tilgangen på arbeidskraft ikke kan dekke etterspørselen. Derfor er det fra næringslivets ståsted nødvendig å rekruttere fra arbeidskraftreserven som vi ikke har greid å inkludere i dag.

GE Healthcare AS (GEHC) tok initiativ til å starte opp LEIDA-prosjektet, og inviterte inn kommunen og aktuelle aktører. Leida-prosjektet ble et ledd i rekrutteringen til bedriften, og vi så fort at det var mange som ønsket å være en del av arbeidslivet, men som dessverre er utenfor arbeidslivet i dag.

Å få flere innenfor er en utfordring, da flere hadde gått seg vill i teori-jungelen, andre hadde bommet på skolevalg, noen hadde blitt satt i en bås på grunn av helseutfordringer m.m, eller andre tilfeldige grunner som holder folk utenfor arbeidslivet. GE Healthcare søkte og fikk midler fra Sørlandets kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

På GEHC Lindesnes er det nå 21 kandidater i prosjektet, og sammen med gode samarbeidspartnere i Lindesnes kommune, Karriere Agder, Mandal videregående skole, Agder fylkeskommune, opplæringskontorene og NAV, er det allerede nå tre som har bestått fagprøven som prosessoperatører. Det bekrefter at metoden utviklet i LEIDA virker i praksis.

LEIDA-prosjektet baserer seg på metoden ‘Supported Employment’, som er en individuell oppfølgingsmodell med dokumenterte resultater innen arbeidsinkludering, og reduksjon av ‘drop outs’ fra videregående skole. LEIDA har faglig veiledning fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved Oslo Met, Lindesneslosen og NAV i Lindesnes kommune.

I LEIDA produseres kvalifisert arbeidskraft hvor fagbrev er et av flere kvalifiseringmål.

Produktet har tre viktige områder:

1. Bedriftenes samhandling med NAV, hvor bedriften får et eget NAV-team.

NAV etablerer et team som blir kjent med og analyserer bedriften for å ha et godt grunnlag for jobb-match. Teamet bistår bedriften med tett oppfølging og hjelper med å veilede og søke om ulike tiltakspakker. All kommunikasjon fra øvrige NAV- ansatte går gjennom NAV-teamet til bedriften.

2. Intern organisering og kompetanse hos arbeidsgiver.

Rekrutteringsstrategien endres slik at innenforskap blir en del av strategien. For kandidaten kommer det frem at de er en ressurs, fordi bedriften har behov for deres arbeidskraft. Interne endringsprosesser for å implementere produktet vil variere hos de ulike arbeidsgiverne.

3. Mentor ressursen.

Mentorstøtte er viktig for den teoretiske og praktiske veien til fagbrev eller annen kvalifisering. Det brukes interne ansatte som gir faglig og personlig støtte til kandidatene i deres kvalifiseringsløp. GE Healthcare Lindesnes og Elkem samarbeider om å utdanne egne mentorer.

LEIDA-prosjektet sitt produkt blir beskrevet og LEIDA skal ut og formidle dette til regionens arbeidsgivere. Får vi med oss alle arbeidsgiverne på Sørlandet, går vi fra ord til handling og innenforskapet er skapt.

Det arbeides med å etablere et nasjonalt produkt for å løse bærekraftsutfordringen på det sosiale området her på Sørlandet. Produktet SOSIONOVA skal arbeide med den sosiale bærekraftsutfordringen, tilsvarende ENOVA på bærekraftsutfordringen på miljø.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.