– Mer av den informasjon som tilflyter oss er utformet for å passe det bildet ledelsen ønsker å gi av seg selv. Det er et demokratisk problem, skriver Pål Friis om informasjonsstrategien til Sørlandets Sykehus. – Mer av den informasjon som tilflyter oss er utformet for å passe det bildet ledelsen ønsker å gi av seg selv. Det er et demokratisk problem, skriver Pål Friis om informasjonsstrategien til Sørlandets Sykehus. Foto: Kristin Ellefsen

Sykehusets informasjon til allmenheten