• – Jeg mener kulturtilbud – i ordets videste forstand – er viktig for mennesker, skriver ordfører Harald Furre (H) i denne kronikken. FOTO: Damsgaard, Vegard

Kunstsilo og kommuneøkonomi

Kunstsiloen er trolig ett av de mest debatterte bygget i Kristiansands historie. Det er bra. Det er godt med engasjement om hvordan det offentlige bruker pengene. Og det er helt legitimt at det er noen som ikke ønsker å bruke penger på kunst og kultur. Men det er ingen grunn til å mene at prosjektet truer kommunes økonomi.