• Frp er tydelig på at Norge kun skal ta en svært begrenset kvote gjennom FN-systemet, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra den greske øya Chios. FOTO: Kjartan Bjelland

Kan vi gå i regjering med Frp ?

KrF står ved et veiskille og har fått betydelig mediedekning den siste tiden. Skal vi gå i regjering hvor også FrP er med, eller skal vi ikke? Kan norsk flyktning- og asyl politikk være en snublestein?