Kraftutveksling er bra!

Ute i Europa er kraftprisene jevnt over høye, noe som blant annet skyldes ekstremt dyr gass og en dobling av CO2-prisen det siste året. Dette påvirker også strømprisene her hjemme. På bildet gassrørledninger på Sleipner-plattformen. Foto: Marit Hommedal / NTB