Barnehagen skal være et trygt og godt sted å ta sine første skritt. Gjennom lek og utforsking utvikler barna ferdigheter de tar med seg videre i livet, gjennom trygge og gode rammer, skriver kronikkforfatterne. Barnehagen skal være et trygt og godt sted å ta sine første skritt. Gjennom lek og utforsking utvikler barna ferdigheter de tar med seg videre i livet, gjennom trygge og gode rammer, skriver kronikkforfatterne. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

En god oppvekst varer hele livet!