• – Det neste store prosjektet vi har foran oss er å bygge et besøkssenter, planlagt ved siden av inngangen til kanonbunkerenm skriver Hege Boman Grundekjøn fra Stiftelsen Kristiansand kanonmuseum. FOTO: Samuelsen, Kjetil

Kanon med visjon

I krigsdagboken for den tyske marine i Norge er det gjengitt en stabsvurdering av et tenkt alliert angrep mot Oslo, datert 12. mars 1943. Om Skagerrak-sperren kan vi lese følgende: