• Kampen mot hatefulle ytringer må først og fremst foregå alle andre steder enn i rettsapparatet, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Vegge, Tormod Flem

Kampen mot hatefulle ytringer

Refleksjoner fra en rettssal.