• – Det er langt flere gutter som trenger spesialundervisning, og når grunnskolen er ferdig har jentene bedre karakterer enn guttene i alle fag unntatt kroppsøving, skriver Kjell Ingolf Ropstad (KrF). FOTO: Roald, Berit

Den beste skolen for de minste

Akkurat nå er det mange foreldre og barn som kjenner på at overgangen fra barnehage til skole er stor. Vi har et ansvar for å gjøre overgangen så godt mulig og sikre at 6 åringene blir godt tatt imot på skolen.