• Birkenes skal angivelig være «mindre konfliktfylt» enn andre plasser i landet! En motstandsbevegelse (MOTVIND) med 460 medlemmer tyder heller på det motsatte, skriver motstanderne av vinturbiner på Birkenes. FOTO: Kjartan Bjelland

Best egnet?

13 områder i Norge er etter «grundige analyser» vurdert som best egnet til utbygging av enorme industriområder i form av vindkraftverk. De 13 områdene er utpekt som de aller best egnede blant opprinnelig 43 områder som ifølge NVE også er grundig analysert.