• Kileneset og andre utbyggingsområder i Søgne som Kjellandsheia og Pålsneset forteller om en utbygging som sterkt profittbasert, skriver artikkelforfatteren. FOTO: John Andre Kerlefsen

Konfrontasjon eller dialog med landskapet?

Sommeren 2000 satt kunstneren Martine Linge ytterst på Kapelløya i Ny-Hellesund og polerte et punkt.