• På sikt kan det være gode grunner for å få frigjort Lagmannsholmen til byutvikling. Det må bare ikke skje på bekostning av bomiljøet i andre bydeler, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Bjelland, Kjartan

Næringsforeningens «paneldebatt» om havnesaken

Torsdag 7. juni inviterte Næringsforeningen i Kristiansand til «paneldebatt om flytting av containerhavna». Ettersom alle paneldeltakerne var samstemte om å flytte containerhavna fra Lagmannsholmen til Kongsgård/Vige, var vel «paneldebatt» ikke en helt dekkende beskrivelse.