• En spørsmålsrunde vi nylig gjennomførte til femten toppledere i prosessindustri, olje- og gassindustri og kraftindustri om bruk av vannkraft, viste ulikheter, skriver Tom Nysted i Agder Energi. FOTO: OLE LILLESVANGSTU

Agderkonferansen: Strømmen har sin pris

Prosessindustrien, oljebransjen, kraftbransjen og befolkningen: Alle har sterke meninger om hva vi bør gjøre med den fantastiske vannkraften vår, men meningene er ganske ulike.