• Kjære student: Takk for at du har valgt Kristiansand! Jeg håper du vil trives i byen og med studiene. Og aller helst at du blir boende her i lang, lang tid, skriver ordføreren. FOTO: Heida Gudmundsdottir

Studentbyen Kristiansand

Kristiansand ville ikke vært den samme uten alle studentene. På mange måter holder de byen dynamisk, oppdatert og selvsagt skaper de mer liv i bybildet. Det er bra!