– Renholdere, transportarbeidere, butikkansatte og lagerarbeidere har siden krisen begynte sikret at samfunnet vårt ikke har brutt sammen. Våre helsearbeidere har møtt viruset i frontlinjen, med fare for selv å bli syke, skriver forfatter Birger Emanuelsen. – Renholdere, transportarbeidere, butikkansatte og lagerarbeidere har siden krisen begynte sikret at samfunnet vårt ikke har brutt sammen. Våre helsearbeidere har møtt viruset i frontlinjen, med fare for selv å bli syke, skriver forfatter Birger Emanuelsen. Foto: Heiko Junge

Det finnes ikke noe vi i dugnad