• – Det er politisk enighet om at det er store industrielle muligheter for norsk offshoreindustri internasjonalt – kanskje særlig innen flytende havvind hvor vi har store fortrinn gjennom utviklingen av Hywind, skriver kronikkforfatteren. FOTO: GustoMSC

Business as usual?

Hensynet til kostnader og kortsiktig lønnsomhet har implisitt dominert fornybarpolitikken siden 1990-tallet, og det favoriserer nå en storstilt og rask utbygging av vindkraft på land.