• FTL ønsker å legge til rette for at også unge kan samles om tro og tvil i åpne, empatiske dialogsamtaler, skriver artikkelforfatteren. På bildet: Fra venstre lagsarbeider Martin Wikstøl, Tobias Ljøkjel (16), leder for skolelaget på Møvig, Marit Faanes, rektor på Møvig skole og lagsarbeider Tønnes Christian Due-Tønnessen. FOTO: Vegge, Tormod Flem

Boller, misjon og dialog

Fædrelandsvennen har satt søkelyset på elever som driver kristen virksomhet i skoletiden.