Gjenopptakelseskommisjonen skal vurdere Viggo Kristiansens ønske om å få Baneheia-saken rettsbehandlet på nytt. På bildet: leder av leder av kommisjonen, Siv Hallgren. Gjenopptakelseskommisjonen skal vurdere Viggo Kristiansens ønske om å få Baneheia-saken rettsbehandlet på nytt. På bildet: leder av leder av kommisjonen, Siv Hallgren. Foto: NTB Scanpix

Rettsskandale dersom Kristiansen ikke hadde blitt dømt