• – Vår kommunes viktigste ressurser er ikke vindkraft eller havnevirksomhet. Det er innbyggernes samlede mentale kapital, skriver innsenderne.

Investeringen vi vil ta ansvar for

Når små barn strever og har det vanskelig. Når ungdom møter stengte dører i skolehelsetjenesten og når voksne opplever livet som så utfordrende at de ikke lengre er i stand til å hjelpe seg selv eller sine nærmeste. Da har vi politikere et ansvar.