– Vi vil med dette henstille til bystyret om å fatte et vedtak som innebærer at de resterende Egsjordene blir bevart, både som produktiv matjord, som et unikt kulturhistorisk landskap, som et tiltak for folkehelse -og til glede for kommende generasjoner kristiansandere, skriver innsenderne. – Vi vil med dette henstille til bystyret om å fatte et vedtak som innebærer at de resterende Egsjordene blir bevart, både som produktiv matjord, som et unikt kulturhistorisk landskap, som et tiltak for folkehelse -og til glede for kommende generasjoner kristiansandere, skriver innsenderne. Foto: Kjartan Bjelland

Stem mot videre nedbygging!