– Vi har ulike kvalitetsundersøkelser i de fleste organisasjoner. I barnehagen har vi for eksempel foreldreundersøkelser, i skolen elevundersøkelsen, i høyere utdanning studiebarometeret, skriver kronikkforfatter Ingrid Lund. – Vi har ulike kvalitetsundersøkelser i de fleste organisasjoner. I barnehagen har vi for eksempel foreldreundersøkelser, i skolen elevundersøkelsen, i høyere utdanning studiebarometeret, skriver kronikkforfatter Ingrid Lund.

De resultatene vi helst ikke vil ha