– Jeg vil anta at man velger læreryrket fordi man liker å undervise og liker samværet med barn og unge mennesker. Ikke for å bli mobbepoliti og oppdrager av pøbelaktige mobbere skriver innsenderen. – Jeg vil anta at man velger læreryrket fordi man liker å undervise og liker samværet med barn og unge mennesker. Ikke for å bli mobbepoliti og oppdrager av pøbelaktige mobbere skriver innsenderen. Foto: Berit Roald / NTB

Har vi tapt kampen mot mobbing?