• – Jakten på en farmakologisk kur ble et reelt hinder for å forsøke annen type behandling, skriver kronikkforfatteren om sin egen ME-historie. FOTO: Jacob Buchard

Frisk fra ME

Fædrelandsvennen har prisverdig nok satt søkelys på ME, men har valgt en litt ensidig vinkling. Oppslagene har vist pasienter som kun ønsker en medisin og artiklene har fremmet pasientforeningens ståsted om at tilstanden skyldes en spesifikk kroppslig defekt. Det er problematisk og kan i seg selv virke sykdomsfremkallende.