• For vanlige folk på Sørlandet er bilen en nødvendighet, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Arkiv

Bompengefestningen Kristiansand

Bilen blir i politikken en uting, et symbol på miljøpolitikken, et fremkomstmiddel som man helst ikke skal bruke.